Het project: uitbreiding Missie naar noordwesten Haïti

 

Reeds gemaakte stappen

In een poging om de kwaliteit van scholen te verhogen heeft BHM de keuze gemaakt
om in eerste instantie de focus te leggen op het verbeteren van aanbieden van trainingen
aan de leiders, coördinatoren, directeuren en “hoofd”leraren.
Om dit te bereiken, is BHM een overeenkomst aangegaan met de Association of Christian
Schools International Oost-Canada (ACSI) die zich al een tiental jaren in Haïti bezighoudt
met de begeleiding van lerarenconferenties.

 

ACSI heeft een gecertificeerd trainingsprogramma ontwikkeld op drie niveaus om
tegemoet te komen aan de behoefte in Haïti.
De drie niveaus zijn: Coördinator, Directeur en Leraar.
Om te voorzien in de behoefte aan een training voor de leiders, dat wil zeggen diegenen
die betrokken zijn bij het onderwijs in een senior positie samenhangend met
onderwijs/scholen/kerken-met-scholen (maar niet per se het leraar zijn als beroep
hebben), is BHM een overeenkomst aangegaan met FLET (www.flet.edu) om een
Master onderwijs graad aan te bieden voor diegenen die zich hiervoor kwalificeren.
Voor die leiders die behoefte hebben aan een Bachelor niveau of een “Haiti Ministry of
Education” diploma, is BHM momenteel op zoek naar opties en benodigdheden.

 

Communicatie met het ministerie van onderwijs om beter te begrijpen hoe een
gecertificeerd programma ontwikkeld wordt die als een geldig trainingsprogramma in
Haïti wordt erkend, zijn zeer bemoedigend geweest. Het ministerie heeft aangegeven dat
ze bereid zijn om met BHM te gaan werken om zeker te stellen dat er een model wordt
ontwikkeld dat niet alleen door BHM gebruikt kan worden maar ook andere NGO’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

donatie bhm

 

bhm haïti nieuwsbrief

 

blog bhm kyrk en deborah baker

 

 

bhm haiti project uitbreiding missie