Het project: uitbreiding Missie naar noordwesten Haïti

 

Doelstelling van het project

Al deze trainingsmogelijkheden worden nu aangeboden op de Missie campus in
Fermathe (in het Zuidwesten van Haïti) waar BHM is gevestigd. Dit betekent dat de
directeuren, leraren en coördinatoren uit de verschillende departementen allemaal naar
Fermathe moeten komen om trainingen te kunnen volgen. De reistijd is erg lang en de
wegen zijn zeer slecht.

 

Het doel van BHM is om regionale centra op te zetten waar de trainingen kunnen
plaatsvinden. Mensen kunnen zo in hun eigen regio blijven om trainingen bij te wonen,
het bespaart reiskosten naar Fermathe en hopelijk houdt het hen in hun eigen
gemeenschap in plaats van dat ze naar de hoofdstad Port-au-Prince komen om daar te
gaan leven.

 

De doelen van de regionale trainingscentra zijn:

- Het verstrekken van kwalitatief goed onderwijs.

- Het fungeren als trainingscentrum voor de regio.

- Te gebruiken als professioneel centrum t.b.v. persoonlijke ontwikkeling.

- Te helpen in de ontwikkeling van de gemeenschap.

- Het fungeren als centrum voor jeugdactiviteiten en ontwikkeling.

- Het geven van een stimulans aan de jongeren om in hun eigen regio te blijven.

- Het fungeren als centrum voor sport en gezondheid.

- Het verstrekken van een centrum voor de behandeling van ziekte.

- Te voorzien in de basis medische behoeften van de gemeenschap (sinds er al een
kliniek in Atrel is, wil BHM helpen om ook in het regionale centrum een dokter te krijgen
en medicijnen te verstrekken).

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

donatie bhm

 

bhm haïti nieuwsbrief

 

blog bhm kyrk en deborah baker

 

bhm haiti project