Over Haïti

 

Haïti ligt op het westelijk deel van het Caribische eiland Hispaniola.
Op het oostelijk deel ligt de Dominicaanse Republiek. De hoofdstad is Port-au-Prince.


Haïti is het armste land van het westelijk halfrond en heeft 9 miljoen inwoners waarvan
bijna de helft kinderen zijn. Ongeveer 80% van de mensen leeft onder de armoedegrens.
Er heerst een zeer hoge werkloosheid (70%). Ongeveer 53% van de volwassenen is
analfabeet en een achtste van de kinderen sterft voor de leeftijd van 5 jaar. De gemiddelde
levensverwachting wordt geschat op zestig jaar. Een groot deel van de bevolking heeft
geen toegang tot schoon water. Daarnaast zijn malaria, tuberculose, mazelen, wormen,
dengue-koorts en chronische ondervoeding, evenals sterk toenemende hiv/aids een groot
probleem.

 

De meeste mensen leven in plattelandsgebieden. Ongeveer een derde van de bevolking
is in de steden gevestigd. De hoofdstad Port-au-Prince is de grootste stad met meer dan
twee miljoen inwoners. Ongeveer 95% van de bevolking is van Afrikaanse afkomst en 5%
is van gemengde afkomst, inclusief Afrikaanse en Europese afkomst. Zowel Frans als
Creools zijn de officiële talen, hoewel de meeste Haïtianen Creools spreken. Vele
proberen Engels te leren. De meerderheid van de bevolking is officieel katholiek, maar
vele Haïtianen beoefenen daarnaast ook het voodoo. De laatste decennia is het
protestantisme in opkomst.

 

Haïti heeft te leiden onder politieke onrust en natuurrampen (orkanen en de aardbeving
van 12 januari 2010). Het land kent een aantal vlakten, maar vooral veel heuvels en
bergen. Oorspronkelijk was het land bedekt met bossen. Deze werden echter platgebrand
om landbouwgrond te winnen en om houtskool van te maken om op te koken.
Inmiddels is er nog maar twee procent van het oorspronkelijke bos over. Door ontbossing
van de steile hellingen ontstonden modderstromen en erosie. Dit ging ten koste van de
landbouw en maakt het land extra kwetsbaar voor orkanen en cyclonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

donatie bhm

 

bhm haïti nieuwsbrief

blog bhm kyrk en deborah baker

 

 

bhm haiti kaart