Steun BHM

 

Hoe kunt u ons steunen?

 

Word vaste donateur: u kunt vaste donateur worden van de Stichting BHM Nederland
door periodiek (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) via een automatische incasso uw gift
te doen. U geeft de Stichting BHM Nederland een machtiging voor een periodieke incasso
(tot wederopzegging). Het formulier hiervoor is nog in ontwikkeling (wilt u donateur worden,
stuur ons dan een email aan info@bhm-nederland.nl).

 

Zelf een bedrag overboeken: u kunt zelf eenmalig of periodiek een storting doen op
ons rekeningnummer 1535.40.842  t.n.v. Stichting BHM Nederland te Steenwijk.

 

Periodieke schenking: u kunt de Stichting BHM Nederland ook steunen door middel van
een periodieke schenking. U geeft dan voor een periode van minimaal 5 jaar een gift aan
BHM Nederland. Een dergelijke periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële
akte. Deze verplichting vervalt bij overlijden. Met een periodieke schenking zijn uw giften
geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften aan goede doelen zijn
namelijk pas fiscaal aftrekbaar boven een bepaalde drempel. Bij het bepalen van deze
drempel wordt uitgegaan van het totale gezinsinkomen. Een periodieke schenking kunnen
wij gemakkelijk voor u regelen via onze vaste notaris (Elan Notarissen uit Steenwijk). Als u
een periodieke schenking van minimaal € 100,- per jaar geeft, nemen wij de notariskosten
voor onze rekening. Het formulier hiervoor is nog in ontwikkeling (wilt u periodiek
schenken, stuur ons dan een email aan info@bhm-nederland.nl).

 

Paypal / creditcard:  wilt u doneren met uw creditcard via het beveiligd Paypal
betalingssysteem, dan kunt u via de knop rechts "PayPal" een schenking via de website
van bhm.org doen.

 

anbi

Stichting BHM Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

button paypal

 

bhm haïti nieuwsbrief

 

blog bhm kyrk en deborah baker

 

bhm haïti word donateur