Over BHM Haïti

 

Hulpverleningsprogramma

Haïti is een land dat frequent te maken heeft met ellendige situaties die tegelijkertijd een
negatieve invloed hebben op de sociale leefomgeving.

Dit heeft een groot effect op de bevolking en haar vermogen tot blijvende ontwikkeling.
Het is een vicieuze cirkel.

 

Het hulpverleningsprogramma van BHM heeft twee hoofddoelstellingen:

 

Een onmiddellijke doelstelling die gericht is op de uitgifte van voedsel, kleding,
noodvoorzieningen, medicijnen, onderdak en emotionele hulp bij verschillende
(nood)situaties.

Om dit doel te bereiken werkt BHM samen met de regering en andere NGO’s.

Een lange termijndoelstelling gericht op preventie, onderwijs en capaciteitsopbouw.

 

bhm haiti programma hulpverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

donatie bhm

 

bhm haïti nieuwsbrief

 

blog bhm kyrk en deborah baker

 

 

bhm haiti programma hulpverlening