Over BHM Haïti

 

Akkerbouw en herbebossing

Het leven van families, die in de dichtbevolkte bergen van Haïti leven, is gericht op
akkerbouw.

Voor mannen die geen onderwijs hebben gehad of geen handelsvaardigheden hebben
aangeleerd, is akkerbouw en het houden van dieren de grootste bron van hun
kostwinning. Een boer heeft gemiddeld 50 are grond, wat veelal een steile, rotsachtige
bergwand betreft. Het onderhouden van de steile hellingen is moeilijk en zwaar en de
arme grond maakt zijn inspanningen nog meer improductief.
Jaar na jaar wordt de bron van voedsel en inkomen voor de familie steeds minder zeker.

 

Vanwege een gebrek aan bomen is ernstige erosie een bedreiging. De toplaag spoelt
weg van de berg naar beneden in de zee samen met de voedingsstoffen die nodig zijn
voor een goede oogst. Als deze trend niet doorbroken wordt, is het hebben van een
boerenbedrijf voor toekomstige generaties niet meer mogelijk.

Met het programma van BHM dat gericht is op akkerbouw en herbebossing kan de
bevolking van Haïti de kwaliteit van hun leven verbeteren en krijgen ze hierdoor betere
mogelijkheden voor de toekomst.

 

bhm haiti akkerbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baptist haiti mission amerika

 

 

donatie bhm

 

bhm haïti nieuwsbrief

 

blog bhm kyrk en deborah baker

 

 

bhm haiti akkerbouw boer